1050 گیگ

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

335,000

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

110 گیگ

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

45,000

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

220 گیگ

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

82,000

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

530 گیگ

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

175,000

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

55 گیگ

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

24,000

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

8 گیگ

بسته با اعتبار زمانی نامحدود

6,000

پشتیبانی از تمامی سرویس های سایت

© کلیه حقوق برای rapidcloud محفوظ است. طراحی و پیاده سازی : رونیکا

Powered by RapidCloud v1.1 | تاسیس : 2018